Om klinikken

Græsted Lægehus er en kompagniskabspraksis ejet af Maria Just Galsgaard (født 1983), Marie Landsberger Andreasen (født 1977) og Niels Saxtrup (født 1968).

Der er ansat 5 sygeplejersker, som alle varetager selvstændige konsultationer med bl.a blodprøvetagning, EKG, LFU, urinundersøgelser, kronikerkontroller, smear, børne- og graviditetsundersøgelser.

Der er cirka 6200 patienter tilknyttet klinikken, hvoraf cirka 1200 er børn.

Klinikken varetager uddannelse af yngre læger (KBU eller speciallægeuddannelsen), og vi er alle tre godkendt til at være tutorer for uddannelseslæger.

De unge læger har autorisation til at arbejde som læger. De unge læger har den nyeste viden, men har ikke set så mange patienter. Derfor kan du opleve, at de unge læger af og til må hente hjælp.

Historie:

Græsted Lægehus blev oprettet i 2020, da Marie og Niels trådte ud af et tidligere kompagniskab. Frem til juni 2022 var klinikken at finde i midlertidige lokaler. Her opkøbte klinikken den tidligere og rykkede tilbage i de oprindelige lokaler, hvor den også er at finde i dag. Maria trådte ind i kompagniskabet i den forbindelse.  

Niels har tidligere været praktiserende læge på Bornholm fra 2002 og fra 2018 i Græsted.

Marie har været praktiserende læge i Græsted siden 2016.

Maria har tidligere siddet i praksis i Espergærde og siden 2022 som praktiserende læge i Græsted.

Vision:

Vi gør det for den enkelte patient, som er nødvendigt og meningsfuldt. Vi har som klinik ansvaret for at se den enkelte patient som et unikt menneske i sin helhed og helt egne situation.
Særligt fokus er, at vi tilrettelægger arbejdet, så vi har blik for og overskud til den patient, der er skrøbelig (fx kognitivt, socialt, aldersmæssigt, psykisk, etnisk osv.).

Vi arbejder i et fællesskab i klinikken. Arbejds- og udviklingsopgaverne er fælles, og løsningen af dem er fælles. Vi sørger for løbende supervision og sparring af hinanden på tværs af klinikken, således at vi hele tiden skærper hinandens blikke og fokus.