Hvem er vi

Marie L. Andreasen

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge siden 2016.

Niels Saxtrup

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge siden 2002.

Maria Just Galsgaard

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge siden 2019.

Miljana Stampe

Uddannelseslæge

Kommer i klinikken en gang om måneden.

Benedikte Knudsen

Uddannelseslæge

Helle Elfstrøm

Praksismanager

Lægesekretær siden 2002.
Har siden 2006 arbejdet som lægesekretær i almen praksis på Bornholm og siden 2020 i Græsted.
Er uddannet praksismanager i 2022.

Jane Seiler Fischer

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske i 2014.
Har tidligere arbejdet på akutmodtagelsen i Hvidovre og Børneafdelingen på Herlev Hospital.

Sabina Ferrigno Christensen

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske i 2013.
Har tidligere arbejdet med onkologi/hæmatologi/lunge og palliation på Bornholm. Har desuden arbejdet på Arresødal Hospice og Plejehjemmet Bavne Ager.

Lene Heller

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske i 1987.
Har tidligere arbejdet på kardiologisk og endokrinologisk i Helsingør og Gentofte. Har desuden arbejdet på psykiatrisk i Hillerød. Derudover i almen praksis siden 2005.

Kristine Bruun Hansen

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske

Tine Henriette Rich

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske i 2000.
Har tidligere arbejdet 10 år med intensiv, semiintensiv og opvågning.
Desuden børnesygeplejerske på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital i ca. 10 år.