Hvem er vi

Niels Saxtrup

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge siden 2002.

Marie L. Andreasen

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge siden 2016.

Maria Just Galsgaard

Speciallæge i almen medicin

Praktiserende læge siden 2019.

Miljana Stampe

Uddannelseslæge

Er i gang med sin speciallægeuddannelse til almen medicin. Kommer aktuelt i klinikken en gang om måneden på returdage under sine hospitalsophold, og kommer tilbage fast 4 dage om ugen fra 1/9-24 og 7 måneder frem.

Amalie Juhl Kjerrumgaard

Uddannelseslæge

Læge siden 2023.
Hos os som led i sin KBU, klinisk basisuddannelse, fra 1/3-24 - 31/8-24.

Tine Aae Nielsen

Lægevikar

Læge siden 2020.
Ansat i lægevikariat fra 1/3-23 - 30/9-24.

Lene Heller

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske i 1987.
Har tidligere arbejdet på kardiologisk og endokrinologisk i Helsingør og Gentofte. Derudover erfaring fra psykiatrisk afdeling, Hillerød. Har erfaring fra almen praksis siden 2005.

Kristine Bruun Hansen

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske i 2014.
Har tidligere arbejdet på Akut Gastroenheden på Herlev Hospital og Akutklinikken på Glostrup Hospital.
Har erfaring fra almen praksis siden 2021 med ansættelse i Espergærde.

Anne Hertz

Sygeplejerske

Blev udannet sygeplejerske i 2010.
Har tidligere arbejdet på intensiv på Bispebjerg. Har derudover erfaring fra ansættelser på plejehjem samt i almen praksis siden 2021.

Bettina Dahl

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske i 1991.
Har tidligere arbejdet på
ortopædkirurgisk afdeling, Hillerød.
Har derudover stor erfaring som børnesygeplejerske med ansættelse på børneafdelingen i Hillerød gennem 21 år.
Har erfaring fra almen praksis siden 2017 med ansættelser i Birkerød, Helsingør og Gilleleje.

Bettina Søltoft Friis

Sygeplejerske

Blev uddannet sygeplejerske i 1989.
Har tidligere arbejdet på forskellige hospitaler (Gentofte, Rigshospitalet, Hørsholm) og har erfaring fra neurologisk, karkirurgisk, kardiologisk, intensiv, dagkirurgisk og barselafsnit. Har været tilknyttet Sandholm og har erfaring fra almen praksis siden 2007 med ansættelser i Farum, Kokkedal og Nærum.

Monika Janne Poulsen

Servicemedarbejder