Om Lægehuset

Græsted Lægehus er en lokal lægeklinik, der ligger på landet i Nordsjælland.
Vi er 3 faste læger: Marie L. Andreasen, Maria Just Galsgaard og Niels Saxtrup. Herudover 5 sygeplejersker, 1 servicemedarbejder og 1-2 uddannelseslæger eller lægevikarer.

I Græsted Lægehus arbejder vi med tid til vurdering samme dag. Det betyder, at vi hver dag er ved telefonen mellem kl. 8 og 9. Telefonen besvares i første omgang af en sygeplejerske, som håndterer de fleste af henvendelserne. Problemstillinger, der kræver udredning eller er en del af et lægeligt forløb, vil blive viderestillet til den læge, der er involveret. Denne telefonvisitation sikrer, at vi bruger vores ressourcer så effektivt som muligt og sikrer, at vi kan vurdere alle problemstillinger samme dag - og derfor heller ikke har ventetid. Vurderingen munder ikke altid ud i en tid til konsultation, da mange problemstillinger kan klares på telefon eller via video. Vi sikrer derved også, at vi har mulighed for at tilse borgere, der har svært ved at komme til os ved fx sygebesøg.

Hvis man har et længere forløb, der kræver jævnlige kontroller, vil man blive tilknyttet et team af en sygeplejerske, der ofte vil stå for størstedelen af kontakten, og en læge. Dette team vil ved behov gennemgå dit forløb sammen (supervision).

Vi bruger meget tid på at supervisere og drøfte faglige problemstillinger hos os, så vi internt hele tiden kan gøre os dygtigere og holde os skarpe. Således forsøger vi at være en lærende organisation, hvor der i faglige sammenhænge er flad struktur og stor grad af samarbejde.

Vi er plejehjemslæger på to plejehjem (Bavne Ager og Skovsminde), hvor der også er tilknyttet både læge og sygeplejerske. Maria og Anne er tilknyttet Bavne Ager, og Marie og Bettina Friis er tillknyttet Skovsminde. Vi går som udgangspunkt stuegang de respektive steder tirsdag formiddag - og skiftes til at tage afsted.

Vi arbejder med så rationel arbejdsgang som muligt, så overflødige fremmøder og undersøgelser søges undgået.
Vi prioriterer i vores visitation, at de mest trængende kan få adgang. Således har vi ikke rutinemæssigt tilbud om fx ”sundhedstjek” af raske, da det sjældent giver mening. Men hvis du har en konkret bekymring eller fx arvelige tendens til en bestemt sygdom, så skal du selvfølgelig henvende dig.

Vi arbejder desuden på en målsætning om at blive en bæredygtig virksomhed, hvor vi er opmærksomme på vores brug af ressourcer (tid, penge, medicin, utensilier osv.) både til gavn for patienter, statskassen og klodens tilstand.

Vores etiske grundlag er afspejlet i ”Professionsetik for praktiserende læger i Danmark”: https://content.dsam.dk/guides/basissider/professionsetik_2022.pdf