Om Lægehuset

Græsted Lægehus er en lokal lægeklinik, der ligger på landet i Nordsjælland.
Vi er 3 faste læger: Marie Andreasen, Maria Galsgaard og Niels Saxtrup, og 4-6 sygeplejersker, en praksismanager og en køkkenassistent.

Klinikken er genstartet i april 2020. I dag er der omkring 6200 borgere tilknyttet klinikken.

I Græsted Lægehus arbejder vi med tid til vurdering samme dag. Det betyder, at vi hver dag er ved telefonen mellem 8 og 9, hvor den i første omgang besvares af en sygeplejerske, som håndterer de fleste af henvendelserne. Problemstillinger, der kræver udredning eller er en del af et lægeligt forløb, vil blive viderestillet til den læge, der eventuelt er involveret. Denne telefonsluse, ”visitation”, sikrer, at vi bruger vores ressourcer så effektivt som muligt, og det sikrer, at vi kan vurdere alle problemstillinger samme dag og derfor ikke har ventetid (tid-samme-dag).

Tid-samme-dag sikrer en vurdering, som ikke nødvendigvis er en konsultation, da mange problemstillinger kan klares via telefon eller video, men hvis det er påkrævet, sikrer vi en fremmøde-tid samme dag.

Denne form for visitation sikrer, at vi også har tid til at tilse borgere, der har svært ved at komme til os, eller som på grund af deres tilstand har svært ved selv at kontakte os.

Hvis man har et længere forløb, der kræver jævnlige kontroller, vil man blive tilknyttet et team af en sygeplejerske, der ofte vil stå for den meste kontakt, og en læge. Dette lille team vil ved behov gennemgå dit forløb sammen (supervision).

Vi bruger meget tid på at supervisere og drøfte faglige problemstillinger hos os, så vi internt hele tiden kan gøre os dygtigere og holde os skarpe. Således forsøger vi at være en lærende organisation, hvor der i faglige sammenhænge er flad struktur og stor grad af samarbejde.

Vi er plejehjemslæger på to plejehjem (Bavne Ager og Skovsmindeparken), hvor der også er tilknyttet både læge og sygeplejerske.

Vi arbejder med så rationel arbejdsgang som muligt, så overflødige fremmøder og undersøgelser søges undgået.
Vi prioriterer i vores visitation at de mest trængende kan få adgang. Således har vi ikke rutinemæssigt tilbud om fx ”sundhedstjek” af raske, da det sjældent giver mening. Men hvis du har en konkret bekymring eller fx arvelige tendens til en bestemt sygdom, så skal du selvfølgelig henvende dig.

Vi arbejder desuden på en målsætning om at blive en bæredygtig virksomhed, hvor vi er opmærksomme på vores brug af ressourcer (tid, penge, medicin, utensilier osv.) både til gavn for patienter, statskassen og klodens tilstand.

Vores etiske grundlag er afspejlet i ”Professionsetik for praktiserende læger i Danmark”: https://content.dsam.dk/guides/basissider/professionsetik_2022.pdf